Kerstbeleving Hartekampgroep

De opdracht

In opdracht van De Hartekamp Groep – een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking – maak ik een serie van 10 korte films over het werk van vrijwilligers binnen hun organisatie. Het doel van deze films is om hiermee de werving van nieuwe vrijwilligers mogelijk te maken.
 
 


De eerste film over het vrijwilligerswerk dat het bedrijf Tata Steel jaarlijks voor De Hartekampgroep doet: het organiseren van een kerstbeleving voor alle clienten van locatie Hartenheem.
 

HET WERKPROCES

De opdrachtgever had in deze opdracht al aardig duidelijk voor ogen wat zij wilden, omdat ze een beschikken over een goed communicatieplan. De uitwerking van dit plan tot een draaiboek voor de filmdag op 19 december jl. heeft in overleg plaatsgevonden. Nog meer dan bij andere projecten was het regelen van toestemming voor het filmen van betrokkenen erg belangrijk.